Om mig

Jag är född i Ryssland och växte upp i Kurdistan Irak. Där utbildade jag mig till grundskollärare och jobbade några år innan jag ,min man och våra tre barn tvingades fly ut i det okända.Efter tio månader hamnade vi i Sverige. Jag kom till Sverige 1988 och här har jag arbetat som barnskötare,hemspråklärare och som tolk för olika myndigheter.Intresset för människor och personligt utveckling har alltid funnits som en ingrediens i mitt liv, både privat och i mina yrken .Mina egna erfarenheter och upplevelser av livet har varit en drivkraft till att lära mig att förstå och kunna påverka mitt liv, utveckla mig själv och mina relationer. Via mitt arbete som arbetsterapeut kom jag 2001 i kontakt med klientsamtal, en samtalsmetodik med ett problemlösande förhållningssätt. Den gav inspiration till att vidareutbilda mig till coach.

Allt jag har lärt mig genom åren; både från personligt förhållningssätt till insiktsskapande verktyg, erbjuder jag mina kunder. Oavsett, vad som har fått dem att söka stöd för sin utveckling just nu.

Vill du göra något annorlunda nu? Med nya ögon hjälper jag dig att få nya perspektiv om du känner att du har fastnat. Jag hjälper människor att hitta sin livs uppgift och att leva mer otillfredsställande ,med harmoniskt relationer och rätt stimulans.Du kan få hjälp att genomföra små förändringar som ofta leder till stora förändringar och en mer tillfredsställande livssituation.