Coaching

Vad är coaching

Coaching är en samtalsmetodik som innefattar frågor,stöd och utmaningar.Coaching är inte rådgivning, mentorskap, och inte terapi.

Min roll som coach, är att sttälla öppna korta och raka frågor, utmana, lyssna och ge feedback så att du medvetet reflekterar och rör dig i den önskade riktningen. Din medvetenhet ökar och därmed också dina möjligheter att välja.
Coachingen hjälper dig att hitta och utvekla din vision.Du sätter upp och arbetar mot tydliga mål ,prioriterar det viktigaste och hittar nya alternativ.Din vilja till resultat är nycklen till framgång. I coachingprosessen ingår att sätta upp tydliga mål som följas upp kontinuerligt.

Coaching i praktiken

Vi gör nulägesanalys, inventerar kunskap och styrkor,behov och drivkrafter,diskutera,visioner och framtidsdrömmar.Till vår hjälp har jag livshjul som verktyg.VI upprättr en handlingsplan och sätter upp delmål. vid varje samtal görs en uppföljning av delmålen.

 

Hur går det till?

Jo, du kontaktar mig med ett visst ämne /dröm/problem som du vill ta tag i. Ett avtal görs, en coachöverenskommelse .I den  ingår bl a ditt mål,hur vi ska arbeta tillsammans ,antal sessioner, kostnad och annat som ingår i ett avtal.

Du får inga råd av mig,du får istället hjälp att öka din medvetenhet om vad du egentligen vill.Du har alla svar inom dig. Med  coachingens hjälp blir du medveten om vad du vill göra, hur och när, du vill göra det.

Livs coaching

Så en tanke, och skörda en handling                                                       Sephen Cove
Så en handling, och du skördar en vana
Så en vana, och du skördar en karäktär.
Så en karaktär, och du skördar ditt öde 

 

Livscoaching Minska glappet mellan där du är och där du vill vara. I bland får livet oss att stanna upp ,ibland behöver vi stanna upp livet för att fundera över vad vi vill och vart vi är på väg.Ibland vet vi vart vi vill men inte hur vi ska ta oss ditt.Ibland har vi en stark önskan om en förändring men vet inte till vad.Livet är en fantastisk gåva som vi har fått att forma efter bästa förmåga. Människor är duktiga på att sätta upp hinder för sig själv.Ibland kan detta leda till att vi faktiskt begränsar vårt liv långt mer än nödvändigt.Att våga utmana sig själv och sätta upp mål i livet kräver ibland att jag vänder blicken ’inåt’ vem är jag? vad vill jag? Min självkänsla, mitt självförtroende–hur ser det ut?

 Tyvärr snurrar livet många gånger på för fort vilket gör att vi inte alltid tar oss tid att stanna upp för att,efter vart vi är på väg.

Livscoaching handlar om att få tillbaka balans, glädje och meningsfullhet i livet igen.

Livshjulet är ett verktyg

Livshjulet är ett verktyg som länge används av många för att få visuell bild av ett nuläge och se vad man behöver förändras.

Analyser i nuläget med hjälp av livshjulet så ser man var obalanserna sitter och det blir lättare att gå vidare att bestämma sig var man vill förändra. 

Testa dig själv:
1. Dela in ditt livshjul i olika bitar
Varje ”tårtbit” representerar en viktig del av ditt liv – just nu. Du väljer själv vilka delar t.ex. hälsa, relationer, ekonomi, familj, arbete, egen tid, kärlek, fritid och vänner.

2. Fundera över önskvärt läge
Ta t.ex. ”tårtbiten” fritid. Hur ser din fritid ut när den är fylld som du önskar?
Skriv ner tre konkreta exempel på önskvärt läge för varje område.

3. Hur nöjd är du med varje bit idag?
är bitarna fyllda med till 100% belåtenhet?
Känn efter och förelägg från navet och utåt. Ju längre ut mot yttre gränsen du kommer desto nöjdare är du.

4. Se på helheten – hur ser ditt livshjul ut just nu?
är ditt hjul runt och balanserat?
Vilka delar är i obalans?
Vad påverkar vad?

5. Om obalansen finns i delen hälsa – gör även ett hälsohjul
Om din cykel kan rulla med detta hjul du har ritat av så kan din vardag rulla. Om inte? Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare.